drevan.sk

vodovzdorná preglejka

Vodovzdorná preglejka je doska vyrobená zlepením troch alebo viacerých dýhových listov, pričom smer vlákien susedných vrstiev je spravidla na seba kolmý. Lepený spoj zodpovedá testu AW100, odoláva vlhkosti a priamemu pôsobeniu vody. Preglejky sú vhodné pre všeobecné účely - na výrobu obalov, v stavbárstve a pod. Môžu sa tiež použiť napr. na bilboardy, poľnohospodárske stavby a iné konštrukcie. Vodovzdorné preglejky spĺňajú požiadavky na hygienické a ekologické vlastnosti emisnej triedy E1.